Blogpost

Veiligheid als topprioriteit voor vaccinatiecentra

In februari werd de grote vaccinatiecampagne opgestart in België. Verschillende steden en gemeenten staan voor de uitdaging om in sneltempo vaccinatiecentra op poten te zetten. Organisatorisch gezien is dat een huzarenstukje: er moet een grote stroom aan mensen beheerd worden en ook de vaccins moeten veilig bewaard kunnen worden. Veiligheid is dus een niet te onderschatten aspect in de opstelling van deze centra.

Securitas beveiligt vaccinatiecentra in Brugge en Brussel

In de eerste week van februari werd het Boudewijnpark in Sint-Michiels omgedoopt tot het vaccinatiecentrum voor Brugge. Er is een vaccinatiecapaciteit van 5000 mensen per dag. Securitas zorgt er voor het toeziend oog in de vorm van een Mobilecam, een camera die tijdelijk opgesteld wordt en waarvan de beelden opgevolgd worden in de meldkamer van Securitas. Bovendien wordt er 24/7 toezicht gehouden door een bewakingsagent, die ook ondersteuning biedt voor het opvangen en begeleiden van bezoekers.

Ook in Brussel werd Pachéco, het COVID-testcentrum aan het Sint-Jan ziekenhuis, omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Sinds de opstart van Pachéco staan Securitas bewakingsagenten in voor het beheer van de mensenstroom en de toegangscontrole. Ze blijven dit werk ook tijdens de vaccinatiecampagnes verderzetten. Kortom, de bewakingsagenten dragen bij tot een gevoel van veiligheid en zorgen voor een gastvrij onthaal, iets wat in dergelijke centra van enorm belang is.

Slimme security dankzij tijdelijke oplossingen

De bewakingssector behoort in deze COVID-crisis tot één van de essentiële sectoren. Securitas kan ook terugvallen op een uitgebreide ervaring in het beveiligen van events. Vaccinatiecentra zijn, net als evenementen, tijdelijke structuren waarbij aangepaste beveiligingsdiensten en -technologieën ingezet kunnen worden:

  • On-site bewaking: één of meerdere bewakingsagenten doen toegangscontrole of voeren controlerondes uit en zorgen zo voor een vlot verloop van de mensenstroom.
  • Mobiele bewaking: onze mobiele bewakingspatrouille doet op de afgesproken tijdstippen een controleronde.
  • Onthaal: dankzij de hospitality-hosts van Welcome! verloopt je onthaalprocedure vlot, gestroomlijnd en met de glimlach.
  • Alarmmonitoring: vooral na de openingstijden is het belangrijk om de koelkasten waarin de vaccins bewaard worden te beveiligen m.b.v. een alarmsysteem. Deze alarmen worden 24/7 opgevolgd door de alarmcentrale van Securitas. Bij een alarm wordt één van onze mobiele patrouilles ter plaatse gestuurd of wordt de politie verwittigd.
  • Tijdelijke cameraoplossingen: het is belangrijk om zowel overdag als ‘s nachts beveiliging te voorzien. Met een Securitas Mobilecam kan een site 24/7 vanop afstand bewaakt worden in de meldkamer, het Securitas Operations Center. In geval van een incident of een vermoeden van inbraak wordt een mobiele patrouille van Securitas ter plaatse gestuurd of worden de ordediensten verwittigd.
    Ten slotte kan de temperatuur van bezoekers snel en makkelijk gemeten worden dankzij een Thermocam. Meer voorbeelden van hoe Artificial Intelligence camerabeelden kan versterken vind je hier.

Meer info

Wens je hierover graag meer info te ontvangen? Stuur ons een mail via sales.brussels@securitas.be (Vlaanderen en Brussel) of sales.wallonie@securitas.be (Wallonië) en we nemen spoedig contact op!
Politiezones kunnen bovendien genieten van Securitas Raamcontract om deze diensten snel en efficiënt in te zetten.

Geplaatst op: 17-02-2021

Lees meer blogposts

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart